www.rooruepao.com

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

บัญญัติไตรยางค์ ตอนที่ 2 โจทย์ประเภทบัญญัติไตรยางค์แบบผกผัน

สวัสดีปีใหม่ 2559 นะคะ พักผ่อนกันเต็มที่แล้วมาเริ่มบทเรียนใหม่กันในเรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาประเภทบัญญัติไตรยางค์แบบผกผัน” กันเลยค่ะ สำหรับลักษณะของโจทย์ประเภทบัญญัติไตรยางค์แบบผกผัน ได้แก่   “เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งลดลง อีกสิ่งหนึ่งจะเพิ่มขึ้น”   หรือในทางกลับกัน   “เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกสิ่งหนึ่งจะลง”   ตัวอย่างโจทย์ประเภทนี้ 1. พนักงาน 4 คน ช่วยกันทำงาน เสร็จในเวลา 4 ชั่วโมง หากมีพนักงานลาป่วย 1 คน พนักงานที่เหลือจะทำงานเสร็จในเวลากี่ชั่วโมง ลักษณะโจทย์ประเภทนี้คือโจทย์ประเภทบัญญัติไตรยางค์แบบผกผัน กล่าวคือ เมื่อจำนวนพนักงานลดลงด้วยงานที่เท่าเดิม เวลาที่ใช้ในการทำงานย่อมเพิ่มขึ้นเสมอ   **น้องๆลองนึกถึงเวลาที่คุณครูที่โรงเรียนมอบหมายรายงานให้ทำกันนะคะ หากคน 1 คนทำรายงานคนเดียว ย่อมจะใช้เวลามากกว่าช่วยกันทำ หลายๆคนแน่นอน**…

42,540 total views, no views today

Share Button

บัญญัติไตรยางค์ ตอนที่ 1

บัญญัติไตรยางค์ ตอนที่ 1   บัญญัติไตรยางค์ คือ การเปรียบเทียบสิ่งของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในสัดส่วนที่เท่าๆกัน บัญญัติไตรยางค์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆได้แก่ 1. บัญญัติไตรยางค์แบบแปรผันตรง 2. บัญญัติไตรยางค์แบบแปรผกผัน มาดูความแตกต่างของบัญญัติไตรยางค์แต่ละประเภทกันเลยค่ะ   บัญญัติไตรยางค์แบบแปรผันตรง คือ เมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งจะเพิ่มตาม หรือเมื่อสิ่งหนึ่งลด อีกสิ่งหนึ่งจะลดตาม ลักษณะโจทย์ประเภทนี้ได้แก่ วัว 2 ตัวกินหญ้าได้ 10 กิโลกรัม ใน 1 วัน ถ้าวัว 20 ตัวจะกินหญ้าได้ทั้งหมด กี่กิโลกรัมในเวลาเท่ากัน จากตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นโจทย์บัญญัติไตรยางค์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจะสังเกตได้ว่า ถ้าจำนวนวัวเพิ่มมากขึ้น ปริมาณหญ้าที่ถูกกินก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย หรือ…

161,487 total views, 1 views today

Share Button

บวก ลบ คูณ หาร ทำอะไรก่อนดี

 + − X ÷ ทำอะไรก่อนดี   สวัสดีค่ะเด็กๆ คุณครูออนไลน์หายไปนาน เนื่องจากภาระกิจมากมาย แต่วันนี้กลับมาแล้วค่ะ กลับมาให้ความรู้กับน้องๆอีกครั้ง วันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่า ประโยคสัญลักษณ์ต่างๆที่มีการดำเนินการทั้ง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ในประโยคสัญลักษณ์เดียวกันนั้น เราจะทำอะไรกันก่อนดี  ลักษณะประโยคสัญลักษณ์ที่มีทั้ง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ในคราวเดียวกันเป็นอย่างไร มาดูกันค่ะ ตัวอย่างเช่น 41 − 7 × 4 ÷ 2 + 1    หรือ     19 − 12 ÷ 3…

156,363 total views, no views today

Share Button

มุม

มุม   มุม คือ รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน เรียกรังสีทั้งสองเส้นว่า “แขนของมุม” เรียกจุดยอดที่เป็นจุดเดียวกันว่า “จุดยอดมุม” ดังรูป จากรูปจะกล่าวได้ว่า  B เป็นจุดยอดมุม, รังสี BC และ รังสี BA เป็นแขนของมุม ————————————————————————————————————————– ผลรวมมุมภายในของรูปเรขาคณิต  1. ผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกัน = 180° หรือ มุม a + มุม b + มุม c = 180°      …

144,976 total views, 1 views today

Share Button

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด (ตอนที่ 3)

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด  (ตอนที่ 3)

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด  (ตอนที่ 3)   มาถึงตอนที่ 3 กันแล้วนะค่ะจากที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ลักษณะโจทย์ที่เป็นการเปรียบเทียบ “มากกว่า” “น้อยกว่า” กันไปแล้วสำหรับตอนที่ 3 คุณครูออนไลน์จะมาแนะนำการแก้โจทย์ปัญหาในลักษณะโจทย์ที่เป็นการ “เปรียบเทียบแบบทวีคูณ” โจทย์ลักษณะนี้เราก็สามารถนำรูปภาพมาใช้ในการแก้ปัญหาได้เช่นกัน มาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยค่ะ   1. ในสวนสนุกมีนักท่องเที่ยวอยู่ 840 คน เป็นผู้ใหญ่เพศหญิง 150 คน เป็นผู้ใหญ่เพศชายเป็นสามเท่าของผู้ใหญ่เพศหญิงและเด็กรวมกัน จงหาว่าในสวนสนุกนี้มีเด็กทั้งหมดกี่คน และ ถ้าเด็กผู้ชายเป็นครึ่งหนึ่งของเด็กผู้หญิงจงหาว่ามีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทั้งหมดกี่คน   อย่างที่ครูสอนมาแล้วสำหรับน้องๆที่ได้เรียนรู้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีสมการ ก็สามารถนำสมการมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทั้งสองข้อได้ แต่หากยังไม่เคยใช้วิธีแก้สมการมาก่อน เราก็สามารถใช้รูปภาพในการแก้โจทย์ปัญหาสองข้อนี้ได้อย่างสบายๆ มาดูกันนะค่ะว่าเราจะสามารถแก้โจทย์ทั้งสองข้อนี้ได้อย่างไรมาดูข้อที่ 1 กันเลยค่ะ   ในสวนสนุกมีนักท่องเที่ยวอยู่ 840 คน เป็นผู้ใหญ่เพศหญิง 150…

10,298 total views, 1 views today

Share Button