indobokep borneowebhosting video bokep indonesia videongentot bokeper entotin videomesum bokepindonesia informasiku videopornoindonesia bigohot

Tag Archives | เส้นขนาน

มุมและเส้นขนาน

มุมและเส้นขนาน   มุม คือ รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน เรียกรังสีทั้งสองเส้นว่า “แขนของมุม” เรียกจุดยอดที่เป็นจุดเดียวกันว่า “จุดยอดมุม” ดังรูป จากรูปจะกล่าวได้ว่า  B เป็นจุดยอดมุม, รังสี BC และ รังสี BA เป็นแขนของมุม ————————————————————————————————————————– ผลรวมมุมภายในของรูปเรขาคณิต  1. ผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกัน = 180° หรือ มุม a + มุม b + มุม c = 180°       ——————————————————— 2. ผลรวมมุมภายในรูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมมีมุมภายในรวมกัน = 360° หรือ มุม a + มุม b + มุม c […]

117,390 total views, no views today

Share Button