www.rooruepao.com

ร้อยละ

เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำไร ขาดทุน ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 : เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ

  เปอร์เซ็นต์ (%) ร้อยละ กำไร/ขาดทุน เป็นเรื่องที่ทำให้น้องๆหลายๆคนสับสนกันพอสมควร จริงๆแล้วการจะเรียนเรื่องนี้ให้เข้าใจน้องๆต้องมีพื้นฐานเรื่องบัญญัติไตรยางค์กันก่อน (เรียนรู้เรื่องบัญญัติไตรยางค์ได้ที่นี้ค่ะ)   อันดับแรกน้องๆทุกคนต้องรู้กันก่อนว่า คำว่า “เปอร์เซ็นต์ (%)” และคำว่า “ร้อยละ” มีความหมายเดียวกันกล่าวคือ เป็นการเปรียบเทียบจำนวนที่สนใจกับ 100    ซึ่งหากโจทย์ถามหา ร้อยละ คำตอบที่ได้จะไม่ตามด้วยเครื่องหมาย % หรือหากโจทย์ถามหา % คำตอบจะไม่นำหน้าด้วยคำว่า ร้อยละ  ในจุดนี้คุณครูออนไลน์สังเกตุมาว่าน้องๆมักจะสับสนและตอบผิดกันมามาก   เนื่องจาก เปอร์เซ็นต์ หรือ ร้อยละ เป็นการเที่ยบจำนวนใดๆ กับ 100 ดังนั้นหากเราต้องการเขียน % หรือ ร้อยละในรูปเศษส่วนก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ…

227,841 total views, no views today

Share Button