www.rooruepao.com

รูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม : รวมสูตรและการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต

รูปสี่เหลี่ยม (Square)   รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีคุณสมบัติคือ มีมุม 4 มุม มีจุดยอด 4 จุดยอด และ มีด้าน 4 ด้าน มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้ 360° เสมอ รูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทได้แก่ – สี่เหลี่ยมจัตุรัส – สี่เหลี่ยมผืนผ้า – สี่เหลี่ยมคางหมู – สี่เหลี่ยมด้านขนาน – สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน – สี่เหลี่ยมรูปว่าว – สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ————————————————————————————————————————————————— คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม มีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม…

455,818 total views, 23 views today

Share Button