www.rooruepao.com

คณิตศาสตร์รูปภาพ

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด (ตอนที่ 3)

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด  (ตอนที่ 3)

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด  (ตอนที่ 3)   มาถึงตอนที่ 3 กันแล้วนะค่ะจากที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ลักษณะโจทย์ที่เป็นการเปรียบเทียบ “มากกว่า” “น้อยกว่า” กันไปแล้วสำหรับตอนที่ 3 คุณครูออนไลน์จะมาแนะนำการแก้โจทย์ปัญหาในลักษณะโจทย์ที่เป็นการ “เปรียบเทียบแบบทวีคูณ” โจทย์ลักษณะนี้เราก็สามารถนำรูปภาพมาใช้ในการแก้ปัญหาได้เช่นกัน มาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยค่ะ   1. ในสวนสนุกมีนักท่องเที่ยวอยู่ 840 คน เป็นผู้ใหญ่เพศหญิง 150 คน เป็นผู้ใหญ่เพศชายเป็นสามเท่าของผู้ใหญ่เพศหญิงและเด็กรวมกัน จงหาว่าในสวนสนุกนี้มีเด็กทั้งหมดกี่คน และ ถ้าเด็กผู้ชายเป็นครึ่งหนึ่งของเด็กผู้หญิงจงหาว่ามีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทั้งหมดกี่คน   อย่างที่ครูสอนมาแล้วสำหรับน้องๆที่ได้เรียนรู้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีสมการ ก็สามารถนำสมการมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทั้งสองข้อได้ แต่หากยังไม่เคยใช้วิธีแก้สมการมาก่อน เราก็สามารถใช้รูปภาพในการแก้โจทย์ปัญหาสองข้อนี้ได้อย่างสบายๆ มาดูกันนะค่ะว่าเราจะสามารถแก้โจทย์ทั้งสองข้อนี้ได้อย่างไรมาดูข้อที่ 1 กันเลยค่ะ   ในสวนสนุกมีนักท่องเที่ยวอยู่ 840 คน เป็นผู้ใหญ่เพศหญิง 150…

10,297 total views, no views today

Share Button