www.rooruepao.com

โจทย์ปัญหาไม่ยากอย่างที่คิด ตอน โจทย์ประเภทเงื่อนไขภาษา

โจทย์ปัญหาไม่ยากอย่างที่คิด ตอน โจทย์ประเภทเงื่อนไขภาษา

พบกันอีกครั้งกับ “โจทย์ปัญหาไม่ยากอย่างที่คิด” สำหรับบทความนี้ครูออนไลน์จะมาสอนน้องๆในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง โจทย์ประเภทเงื่อนไขภาษา

ก่อนอื่นมารู้จักลักษณะโจทย์ประเภทเงื่อนไขภาษากันก่อนเลยค่ะ

โจทย์ประเภทเงื่อนไขภาษาเป็นลักษณะโจทย์ที่บอกเงื่อนไขมาเพียงบางส่วน เพื่อให้นักเรียนนำไปพิจารณาและหาคำตอบที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น

ข้อสอบ1

*ข้อสอบ แข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 ปี 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4*

สำหรับวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ประเภทเงื่อนไขภาษาลักษณะนี้มีหลักการดังต่อไปนี้ค่ะ

– อ่านโจทย์ให้เข้าใจว่า ใคร ทำอะไร ที่ใหน อย่างไร

– สร้างตารางตามเงื่อนไขของโจทย์

– ใส่ข้อมูลที่ได้จากโจทย์ลงในตารางให้ครบถ้วน ถูกต้อง

 

ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหา

มาวิเคราะห์เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้กันก่อนเลยค่ะ

เงื่อนไขที่ 1 มีบุคคลที่กล่าวถึงอยู่ 3 คน แต่ไม่ได้กำหนดชื่อ ดังนั้นเราจะระบุตัวตนของแต่ละคนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้

ญ1   แทนด้วย ผู้หญิงคนที่ 1

ญ2   แทนด้วย ผู้หญิงคนที่ 2

ญ3   แทนด้วย ผู้หญิงคนที่ 3

เงื่อนไขที่ 2 คือชื่อของแต่ละคน ได้แก่ น้ำตาล ดำ และ ทอง

เงื่อนไขที่ 3 สีผมที่แตกต่างกันในแต่ละคนได้แก่ สีน้ำตาล สีดำ และ สีทอง

เงื่อนไขสุดท้าย ไม่มีใครชื่อตรงกับสีผม

วิธีการแก้โจทย์ปัญหา

ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการสร้างตารางตามรูปด้านล่าง

โจทย์เงื่อนไขภาษา1

จากตารางจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

1. ส่วนเป็นเป็นรายบุคคล แบ่งออกเป็น ญ1, ญ2, ญ3

2. ส่วนที่เป็นสีผม

3. ส่วนที่เป็นชื่อ

ขั้นตอนที่ 2  เนื่องจากโจทย์กำหนดให้แต่ละคนที่ชื่อที่แตกต่างกัน โดยไม่ระบุว่าใครชื่ออะไร ดังนั้นเราสามารถสมมติชื่อให้แต่ละคนได้ก่อนดังรูป

โจทย์เงื่อนไขภาษา2

ใส่เครื่องหมาย / ในช่องรายชื่อที่เรากำหนดให้ และใส่เครื่องหมาย X ในช่องที่ไม่ใช่

ขั้นตอนที่ 3  เนื่องจากโจทย์กำหนดว่า ไม่มีใครชื่อตรงกับสีผม ดังนั้น

– ญ1 ไม่มีทางที่ผมจะสีน้ำตาล (เพราะเธอชื่อน้ำตาล)

– ญ2 ไม่มีทางที่ผมจะสีทอง (เพราะเธอชื่อทอง)

– ญ3 ไม่มีทางที่ผมจะสีดำ (เพราะเธอชื่อดำ)

ดังนั้นเราสามารถกรอกข้อมูลลงในตารางได้ดังนี้


table3

ขั้นตอนที่ 4  เนื่องจากโจทย์กำหนดว่า ไม่มีใครชื่อตรงกับสีผม ดังนั้น

– ถ้าให้ ญ1 ชื่อ ทอง , ญ2 จะชื่อดำ และ ญ3 จะชื่อ น้ำตาล หรือ

– ถ้าให้ ญ1 ชื่อ ดำ , ญ2 จะชื่อน้ำตาล และ ญ3 จะชื่อ ทอง

table4

คำตอบที่ 1

น้ำตาล มีผม สีทอง

ทอง  มีผม สีดำ

ดำ มีผม สีน้ำตาล

คำตอบที่ 2

น้ำตาล มีผม สีดำ

ทอง  มีผม สีน้ำตาล

ดำ มีผม สีทอง

——————————————————————————————————————————————————————

มาดูอีกตัวอย่างกันค่ะ

ข้อสอบ2

*ข้อสอบ แข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 ปี 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4*

สำหรับโจทย์ข้อนี้มาวิเคราะห์เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้กันก่อนเลยค่ะ

เงื่อนไขที่ 1 มีบุคคลที่กล่าวถึงอยู่ 3 คน คือ กิ่ง แก้ว ก้อย ทั้งสามคนเป็นพี่น้องกัน

เงื่อนไขที่ 2 มีพี่คนโต คนกลาง และ คนเล็ก

วิธีการแก้โจทย์ปัญหา

เนื่องจากข้อนี้มีเงื่อนไขเพียง 2 ข้อคือ ชื่อ และ ลำดับอายุ ดังนั้นเราสามารถสร้างตารางได้ดังนี้

ตาราง1

พิจารณาเงื่อนไขทีละข้อ

เงื่อนไขที่ 1  กิ่ง พูดว่า ฉันมีน้อง ดังนั้นกิ่งสามารถเป็นได้ทั้ง พี่คนโต และ คนกลาง จึงยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ากิ่ง อยู่ในลำดับอายุตำแหน่งใด ในกรณีนี้แนะนำให้ข้ามไปอ่านเงื่อนไขข้อถัดไปก่อน

เงื่อนไขที่ 2 แก้ว พูดว่า ฉันชอบแข่งขันคณิตศาสตร์ เงื่อนไขนี้ยังไม่สามารถตัดสินอะไรได้ ให้ข้ามไปเงื่อนไขถัดไป

เงื่อนไขที่ 3 ก้อย พูดว่า ฉันไม่มีพี่ และน้องสาวของฉันชอบว่ายน้ำ ในเงื่อนไขนี้ทำให้เราสามารถ แก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ได้ เมื่อก้อยไม่มีพี่ดังนั้น ก้อยคือพี่คนโต 

ตาราง 2

กลับไปดูเงื่อนไขที่ 1 กิ่งมีน้อง ดังนั้นกิ่งไม่มีทางเป็นน้องคนเล็ก จึงกล่าวได้ว่า กิ่งเป็นคนกลาง และที่เหลือ คือแก้วซึ่งเป็นน้องคนเล็ก

ตาราง 3

ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ

พี่คนโต คือ ก้อย

พี่คนกลาง คือ กิ่ง

และน้องคนเล็ก คือ แก้ว

——————————————————————————————————————————————————————

16,502 total views, 6 views today

Share Button