โจทย์ปัญหาไม่ยากอย่างที่คิด ตอน โจทย์ประเภท ตัวๆ หัวๆ ขาๆ (ตอนจบ)

โจทย์ปัญหาไม่ยากอย่างที่คิด ตอน โจทย์ประเภท ตัวๆ หัวๆ ขาๆ (ตอนจบ)

 

 สำหรับการแก้โจทย์ปัญหาประเภท ตัวๆ หัวๆ ขาๆ ตอนจบ วันนี้ครูออนไลน์จะมาสอนวิธีการแก้โจทย์ด้วย วิธีการสมมติ และการแก้สมการ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้เหมาะสำหรับโจทย์ที่ให้จำนวนหัว (หรือจำนวนตัว) มากกว่า 10 เพราะหากเราใช้วิธีการวาดรูป ก็คงจะวาดกันไม่ไหวแน่ค่ะ ^^

 มาลองดูวิธีคิดกันเลย

การแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีสมมติ

โจทย์ : มีแมงมุมหลายตัวอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีสิงโตอยู่มากมาย นับจำนวนตัวทั้งหมด(ทั้งสิงโตและแมงมุม)ได้ 35 ตัว นับจำนวนขารวมกันได้  200 ขา จงหาว่าทุ่งหญ้าแห่งนี้มีสิงโตและแมงมุมอย่างละกี่ตัว

วิธีทำ

เช่นเคยค่ะ อันดับแรกเราต้องทราบก่อนว่า สิงโตมี 4 ขา และ แมงมุมมี 8 ขา

ขั้นตอนถัดไป ให้ทำการสมมติจำนวนตัวที่หมดที่โจทย์กำหนดให้เป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ในที่นี้ครูออนไลน์จะกำหนดให้สัตว์ทั้งหมด 35 ตัวเป็นสิงโต

การแก้โจทย์ปัญหา

การแก้โจทย์ปัญหา

จากตารางจะเห็นได้ว่า หากเราลดจำนวนสิงโตลง 1 ตัว และแทนที่ด้วยแมงมุม 1 ตัว จะมีผลรวมจำนวนขาเพิ่มขึ้น 4 ขา (จริงๆแล้ว ผลต่าง 4 ขาก็คือผลต่างของจำนวนขาของสัตว์แต่ละประเภทนั้นเอง)

หากเราต้องการเพิ่มจำนวนขาอีก  60 ขา จะต้องนำสิงโตออกและแทนที่ด้วยแมงมุมทั้งหมด 60 ÷  4 = 15 ตัว

ดังนั้น จะมีแมงมุมทั้งหมด 15 ตัว และ สิงโต 35 – 15 = 20 ตัว

ตอบ สิงโต 20 ตัว และ แมงมุม 15 ตัว

———————————————————————————————————————————-

วิธีการแก้สมการ

ทวนโจทย์กันก่อนนะคะ  มีแมงมุมหลายตัวอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีสิงโตอยู่มากมาย นับจำนวนตัวทั้งหมด(ทั้งสิงโตและแมงมุม)ได้ 35 ตัว นับจำนวนขารวมกันได้  200 ขา จงหาว่าทุ่งหญ้าแห่งนี้มีสิงโตและแมงมุมอย่างละกี่ตัว

วิธีทำ

การแก้โจทย์ปัญหา

ตอบ สิงโต 20 ตัว และ แมงมุม 15 ตัว

6,300 total views, 10 views today

Share Button