indobokep borneowebhosting video bokep indonesia videongentot bokeper entotin videomesum bokepindonesia informasiku videopornoindonesia bigohot

โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3 การนับรูปสี่เหลี่ยม

โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3

 

ผ่านมาแล้ว 2 ตอนสำหรับเทคนิคการนับรูปเรขาคณิตในรูปสามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยมขนาดไม่เกิด 3×3 สำหรับในตอนที่ 3 คุณครูออนไลน์จะมาสอนวิธีการนับรูปเรขาคณิตที่มีขนามใหญ่เกิน 3 x 3 ค่ะ

ตัวอย่าง

รูปสี่เหลี่ยาม ขนาด 6 x 6

2015-09-15 11_52_20-โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3

หากน้องๆเจอรูปสี่เหลี่ยมประเภทนี้คงเป็นการยากที่จะนั่งนับไปทีละขั้นตอนตามตัวอย่างในตอนที่ 2 และอาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย ดังนั้น เทคนิคและวิธีการเป้นสิ่งสำคัญที่จะเป็นต้องนำมาใช้ในการนับรุปสี่เหลี่ยมให้ครบถ้วน

เทคนิดไม่ยากค่ะ ในที่นี้คุณครูออนไลน์ขอแยกวิธีคิดออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การนับสี่เหลี่ยมทั่วไป และ การนับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

– การนับรูปสี่เหลี่ยมแบบทั่วไป (หมายรวมถึงรูปสี่เหลี่ยมทุกประเภท)

– การนับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น

 

การนับรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป

ขั้นตอนที่ 1 ให้น้องๆทำการกำหนดตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมที่บริเวณขอบด้านบน และ ด้านข้างฝั่งซ้ายมือ ดังรูป

2015-09-15 11_52_37-โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2 นำตัวเลขทั้งหมดบวกกัน ในแนวนอนและแนวตั้งดังรูป

2015-09-15 11_53_04-โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 นำผลบวกในแต่ละแนวมาคูณกัน ผลลัพท์ที่ได้จะเป็นจำนวนรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดที่สามารถนับได้ ดังนี้

21  × 21 = 441

ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดที่สามารถนับได้เท่ากับ 441 รูป

—————————————————————————————————————————

การนับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   คือการนับรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นเฉพาะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น มีขึ้นตอนการทำดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการกำหนดตัวเลขในแนวนอนและแนวตั้งทางด้านบนและด้านข้าง โดยมีความพิเศษอยู่ที่ว่าสำหรับการนับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้น้องๆทำการกำหนดตัวเลขไว้ที่ด้านนอกของกรอบ ดังรูป

2015-09-15 11_53_16-โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2 ให้ทำการจับคู่ตัวเลข โดย และตัวสุดท้ายในแต่ละแถวจะคู่กัน นำตัวเลขที่คู่กันมาคูณกัน ดังนี้

2015-09-15 11_53_25-โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3

6 x 6 = 36

5 x 5 = 25

4 x 4 = 16

3 x 3 =   9

2 x 2 = 4

1 x 1 = 1

 

ขั้นตอนที่ 3 นำผลคูณทั้งหมดมารวมกัน ดังนี้ 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 91 รูป
ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดที่นับได้ = 91 รูป

—————————————————————————————————————————
มาดูอีกตัวอย่างกันนะคะ

จงหาว่ามีรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่รูป และมีรูปสี่เหลี่ยมจัสุรัสทั้งหมดกี่รูป

2015-09-15 11_53_35-โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3

 ขั้นตอนการหารูปสี่เหลี่ยมใดๆมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดตัวเลข

2015-09-15 11_53_42-โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3

 

ขั้นตอนที่ 2 หาผลบวกตัวเลขในแต่ละแถว

 

2015-09-15 11_53_49-โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 นำผลบวกที่ได้มาคูณกัน

15 x 28 = 420

ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมใดๆที่สามารถนับได้เท่ากับ 420 รูป

 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัรสมีขั้นตอนหาดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดตัวเลข

 

2015-09-15 11_53_59-โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2 จับคู่ตัวเลข โดยไล่มาจากคู่ท้ายสุด ดังนี้

2015-09-15 11_54_06-โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3

7 x 5 = 35

4 x 6 = 24

5 x 3 = 15

4 x 2 = 8

3 x 1 = 3

 

ขั้นตอนที่ 3 นำผลคูณทั้งหมดมารวมกัน ดังนี้ 35 + 24 + 15 + 8 + 3 = 85 รูป

ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สามารถนับได้ = 85 รูป

—————————————————————————————————————————

โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 1

โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 2

9,171 total views, 1 views today

Share Button