indobokep borneowebhosting video bokep indonesia videongentot bokeper entotin videomesum bokepindonesia informasiku videopornoindonesia bigohot

โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 2 การนับรูปสี่เหลี่ยม

สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน จากบทความครั้งก่อนเรื่อง “โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 1” คุณครูออนไลน์ได้สอนน้องๆในการนับรูปสามเหลียมกันไปแล้วนะคะ (ใครที่อยากทบทวนหรือยังจำวิธีกันไม่ได้ ให้กลับไปอ่านได้ตามลิงค์นี้ได้เลย –> “โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 1” )

สำหรับในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อสำหรับวิธีการนับรูปเรขาคณิตในรูปเรขาคณิตประเภท “สี่เหลี่ยม” เราจะมาเรียนกันใส่ส่วนของการรูปสี่เหลี่ยมที่มีจำนวนช่องสี่เหลี่ยม ไม่เกิน 3 x 3 ช่อง

 

สำหรับโจทย์ประเภทนับรูปสี่เหลี่ยม

 

การนับรูปสี่เหลี่ยมมีเทคนิคดังนี้

ตัวอย่างโจทย์ จงนับรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดจากรูปต่อไปนี้

สี่เหลี่ยม 33

** ให้สังเกตุที่โจทย์ เนื่องจากโจทย์ไม่ได้กำหนดว่าให้นับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังนั้นน้องๆจำเป็นต้องนับรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผืนผ้าหรือจัตุรัส**

วิธีทำมีดังนี้

1. กำหนดตัวเลขให้ในแต่ละสี่เหลี่ยมย่อย

2. ทำการไล่นับตั้งแต่รูปสี่เหลี่ยมที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 1 รูป, 2 รูป, 3  รูป ทำไปเรื่อยๆจนครบจำนวนรูปที่มากที่สุด

3. นับรวมจำนวนรูปสี่เหลี่ยมที่ได้ทั้งหมด

มาดูวิธีทำอย่างละเอียดกันเลยค่ะ

1. กำหนดตัวเลขให้ในแต่ละสี่เหลี่ยมย่อย

สี่เหลี่ยม 33math

 

2. ทำการไล่นับตั้งแต่รูปสี่เหลี่ยมที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 1 รูป, 2 รูป, 3  รูป ทำไปเรื่อยๆจนครบจำนวนรูปที่มากที่สุด (ในตัวอย่างนี้ รูปสี่เหลี่ยมประกอบขึ้นจากรูปเรขาคณิตทั้งหมด 9 รูป)

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 1 รูป  :  รูปเบอร์ 1,  รูปเบอร์ 2,  รูปเบอร์ 3, รูปเบอร์ 4,  รูปเบอร์ 5,  รูปเบอร์ 6, รูปเบอร์ 7,  รูปเบอร์ 8,  รูปเบอร์ 9 =  9 รูป

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 2 รูป 

แยกออกเป็น แนวตั้งและแนวนอนได้แก่

แนวนอน :  รูปเบอร์ 1/2 ,  รูปเบอร์ 2/3,  รูปเบอร์ 4/5, รูปเบอร์ 5/6,  รูปเบอร์ 7/8,  รูปเบอร์ 8/9 =  6 รูป

แนวตั้ง  :  รูปเบอร์ 1/4 ,  รูปเบอร์ 4/7,  รูปเบอร์ 2/5, รูปเบอร์ 5/8,  รูปเบอร์ 3/6,  รูปเบอร์ 6/9 =  6 รูป

รวมทั้งสองแนว = 12 รูป

 “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 2 รูป แนวตั้ง

สี่เหลี่ยมตั้ง

 “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 2 รูป แนวนอน

สี่เหลี่ยมนอน

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 3 รูป  แยกออกเป็น แนวตั้งและแนวนอนได้แก่

แนวนอน :  รูปเบอร์ 1/2/3 ,  รูปเบอร์ 4/5/6, รูปเบอร์ 7/8/9 =  3 รูป

แนวตั้ง   :  รูปเบอร์ 1/4/7 ,  รูปเบอร์ 2/5/8, รูปเบอร์ 3/6/9  =  3 รูป

รวมทั้งสองแนว = 6 รูป

 “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 3 รูป แนวตั้ง

สี่เหลี่ยมแนวตั้ง

 “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 3 รูป แนวนอน

รูปสี่เหลี่ยมแนวนอน

 

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 4 รูป : รูปเบอร์ 1/2/4/5, รูปเบอร์ 2/3/5/6, รูปเบอร์ 4/5/8/7 และ รูปเบอร์ 5/6/8/9  รวม = 4 รูป

สี่เหลี่ยม22

 

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 5 รูป = 0 รูป

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 6 รูป

แนวนอน :  รูปเบอร์ 1/2/3/4/5/6 ,  รูปเบอร์ 4/5/6/7/8/9 =  2 รูป

แนวตั้ง   :  รูปเบอร์ 1/2/4/5/6/7 ,  รูปเบอร์ 2/3/5/6/8/9  =  2 รูป

 รวมทั้งสองแนว = 4 รูป

 “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 6 รูป แนวนอน

รูปสี่เหลี่ยม6

 “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 6 รูป แนวตั้ง

รูปสี่เหลี่ยม6ตั้ง

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 7 รูป = 0 รูป

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 8 รูป = 0 รูป

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 9 รูป : คือรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ได้แก่ รูปเบอร์ 1/2/3/5/6/8/9 = 1 รูป

 

3. นับรวมจำนวนรูปสี่เหลี่ยมที่ได้ทั้งหมด  = 9 + 12 + 6 + 4 + 0 + 4 + 0 + 0 + 1 = 36 รูป

—————————————————————————————————————————-

จากที่คุณครูออนไลน์ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่าวิธีการข้างต้นเป็นวิธีการสำหรับการนับรูปที่เหลี่ยมที่มีขนาดจำนวนช่องไม่เกิน 3 x 3 และเป็นวิธีการนับรูปสี่เหลี่ยมใดๆ สำหรับบทเรียนถัดไปจะเป็นการนับรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดไม่เกิน 3 x 3 และมีข้อกำหนดพิเศษคือ ให้นับเฉพาะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น

ก่อนอื่นเรามารู้จักคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันก่อน คุณสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือ

1. ด้านทั้ง 4 มีขนาดเท่ากัน

2. มุมทั้ง 4 มีขนาด 90 องศา

ดังนั้นการนับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด น้องๆจะต้องจำไว้ว่าจำนวนช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กในแนวนอนและแนวตั้งจะต้องเท่ากัน เช่น

สี่เหลี่ยมจัตุรัส

จากโจทย์จะเห็นว่ารูปเรขาคณิตที่โจทย์กำหนด เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาด 3 x 3 ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มากที่สุดที่สามารถนับได้จะมีขนาดไม่เกิน 3 x 3

วิธีนับ.

1. กำหนดตัวเลขให้ในแต่ละสี่เหลี่ยมย่อย

สี่เหลี่ยม 33math

2. ทำการไล่นับรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดจากรูปเรขาคณิต โดยในที่นี้เนื่องจากโจทย์กำหนดให้นับเฉพาะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นขนาดรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นไปได้ จะมีเพียงขนาด 1 x 1, 2 x 2 และ 3 x 3 เท่านั้น

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 1 x 1 คือรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กทั้ง 9 = 9 รูป

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 2 x 2  ได้แก่ รูปเบอร์ 1/2/4/5, รูปเบอร์ 2/3/5/6, รูปเบอร์ 4/5/8/7 และ รูปเบอร์ 5/6/8/9  รวม = 4 รูป

สี่เหลี่ยม22

 

– จำนวนรูป “สี่เหลี่ยม”  ที่เกิดจากรูปเรขาคณิต 3 x 3  ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ได้แก่ รูปเบอร์ 1/2/3/5/6/8/9 = 1 รูป

3. นับรวมจำนวนรูปสี่เหลี่ยมที่จัตุรัสได้ทั้งหมด  = 9 + 4 + 1 = 14 รูป

—————————————————————————————————————————-

พบกับการนับรูปสี่เหลี่ยมในโจทย์ที่มีขนาดของรูปเรขาคณิตมากกว่า 3 x 3 ใน “โจทย์ประเภทนับรูปเรขาคณิต นับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3” ค่ะ

14,884 total views, 1 views today

Share Button