indobokep borneowebhosting video bokep indonesia videongentot bokeper entotin videomesum bokepindonesia informasiku videopornoindonesia bigohot

เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำไร ขาดทุน ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 เรื่องกำไร ขาดทุน

ในตอนที่ 1 ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์/ร้อยละกันไปแล้ว

(อ่านเรื่องเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ/กำไร/ขาดทุน ตอนที่ 1)

สำหรับในตอนที่ 2 เราจะเรียนรู้การนำความรู้เรื่องเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ ไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของ “กำไร” และ “ขาดทุน” กันค่ะ

 

ในชีวิตประจำวันเรามักจะเห็นการนำความรู้เรื่องเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ ไปใช้กันอย่างแพร่หลายเช่น

– ลดราคาสินค้า 50% – 70%

– ซื้อตอนนี้รับไปเลยสินค้าชิ้นที่สองในราคาลด 30%  เป็นต้น

 

การเรียนรู้ในหัวข้อนี้สิ่งที่ต้องเข้าใจเป็นเป็นอันดับแรกคือความหมายของคำว่า “กำไร” , “ขาดทุน” และ “ต้นทุน”

1. ต้นทุน คือ ราคาสินค้าในตอนแรกสุด

2. กำไร  คือ การขายสินค้าที่ราคาขายมากกว่าราคาต้นทุน กำไรจะคำนวนได้จาก  : ราคาขาย – ต้นทุน

3. ขาดทุน  คือ การที่ขายสินค้าที่ราคาขายน้อยกว่าราคาต้นทุน ขาดทุนจะคำนวนได้จาก : ต้นทุน – ราคาขาย

 

ตัวอย่างโจทย์ประเภท กำไร-ขาดทุน มีอยู่หลายประเภท ตัวอย่างเช่น

– ซื้อรองเท้ามาในราคา 2500 บาท ขายต่อได้กำไร 15% จงหาว่าขายรองเท้าได้กำไรกี่บาท

– รถยนต์ราคา 250,000บาท ขายไปในราคา 155,000 บาท จงหาว่าขายรถยนต์ขาดทุนกี่ %

– สมหญิงขายคอมพิวเตอร์ต่อให้สมชายในราคา 25,000 บาท หากสมหญิงซื้อคอมพิวเตอร์มาในราคา 20,000 บาท สมหญิงขายคอมพิวเตอร์ได้กำไรกี่ %

– ขายกระเป๋าขาดทุน 27% หากขายกระเป๋าในราคา 2750 บาทจงหาว่ากระเป๋ามีราคาต้นทุนเท่าใด

 

สำหรับหลักการในการแก้โจทย์ปัญหาประเภทนี้ก็ไม่ยากค่ะ เพียงแต่น้องๆต้องตีโจทย์ให้แตกว่า สิ่งใหนคือ “ต้นทุน” , “กำไร” หรือ “ขาดทุน” กันแน่

เช่น จากโจทย์ตัวอย่าง

1. ซื้อรองเท้ามาในราคา 2500 บาท ขายต่อได้กำไร 15% จงหาว่าขายรองเท้าได้กำไรกี่บาท

ต้นทุน : ราคาของรองเท้าที่ซื้อมาในตอนแรก 2500 บาท

กำไร : 15%

สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ขายรองเท้าได้กำไรกี่บาท

 

2. รถยนต์ราคา 250,000บาท ขายไปในราคา 155,000 บาท จงหาว่าขายรถยนต์ขาดทุนกี่ %

ต้นทุน : ราคาของรถยนต์ที่ซื้อมาในตอนแรก 250,000 บาท

ราคาขาย : 155,000 บาท

** เนื่องจากข้อนี้โจทย์ให้ราคาทุน และ ราคาขายมา ทำให้เราทราบว่า การขายรถยนต์นี้ขายขาดทุนไป

250,000 – 155,000 = 95,000 บาท

สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ขาดทุนไปกี่ %

 

3. สมหญิงขายคอมพิวเตอร์ต่อให้สมชายในราคา 25,000 บาท หากสมหญิงซื้อคอมพิวเตอร์มาในราคา 20,000 บาท สมหญิงขายคอมพิวเตอร์ได้กำไรกี่ %

ต้นทุน : ราคาคอมพิวเตอร์ที่สมหญิงซื้อมาในตอนแรก  20,000 บาท

ราคาขาย : 25,000  บาท (ราคาที่สมหญิงขายคอมพิวเตอร์ให้สมชาย)

** เนื่องจากข้อนี้โจทย์ให้ราคาทุน และ ราคาขายมา ทำให้เราทราบว่า การขายรถยนต์นี้ได้กำไร 25,000 – 20,000 = 5,000 บาท

สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ได้กำไรกี่ %

 

 4.ขายกระเป๋าขาดทุน 27% หากขายกระเป๋าในราคา 2750 บาทจงหาว่ากระเป๋ามีราคาต้นทุนเท่าใด

ขาดทุน : 27%

ราคาขาย : 2,750  บาท

สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ราคาทุน

————————————————————————————————————————————————

เรามาดูวิธีทำกันบ้าง สำหรับการแก้โจทย์ปัญหาประเภท กำไร ขาดทุน คุณครูขอใช้วิธี “ตารางซื้อขาย” ในการแก้โจทย์เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งลักษณะตารางที่จะใช้ได้การแก้โจทย์ปัญหาประเภทนี้มีลักษณะดังนี้

PS2

สำหรับหลักการ การใช้ “ตารางซื้อขาย” ไม่ยากค่ะ โดยมีหลักการใช้ดังนี้

– ตารางในบรรทัดแรกจะใช้สำหรับใส่ข้อมูลที่เป็น ร้อยละ หรือ %

– ตารางในบรรทัดที่สองจะใช้สำหรับข้อมูลที่เป็นการซื้อขายจริง

 

ตัวอย่าง 1 ซื้อรองเท้ามาในราคา 2500 บาท ขายต่อได้กำไร 15% จงหาว่าขายรองเท้าได้กำไรกี่บาท

ต้นทุน : ราคาของรองเท้าที่ซื้อมาในตอนแรก 2500 บาท

กำไร : 15%

สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ขายรองเท้าได้กำไรกี่บาท

นำข้อมูลได้มากรอกลงในตารางดังนี้ โดยส่วนของ % ให้น้องๆเทียบกับ 100

 

เช่น ถ้าโจทย์กำหนดว่าได้กำไร 15% นั้นหมายถึง ถ้าสินค้าต้นทุนราคา 100 บาทจะขายในราคา 115 บาท (100 + 15) 

 

น้องๆสามารถกรอกข้อมูลลงในตารางได้ดังนี้

PS1_1

เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่โจทย์กำหนดให้มาใส่ลงในตารางจะทำให้น้องๆทราบว่าสิ่งที่เราต้องการหาคือส่วนใด โดยสามารถหาคำตอบได้จากการคูณไขว้ หรือ บัญญัติไตรยางค์ ตามแต่ที่ถนัด

โจทย์ข้อนี้ถามหากำไร ดังนั้นให้น้องๆจับคู่คูณไขว้ระหว่าง “ต้นทุน” (ที่รู้ข้อมูลทั้งหมด) กับ “กำไร/ขาดทุน”

PS3_1

จะได้ว่า

PS4_1

เมื่อ Y แทน กำไรที่ได้จากการขายรองเท้าด้วยต้นทุน 2500 บาท

ตอบ ขายรองเท้าได้กำไร 375 บาท

————————————————————————————————————————————————

 

ตัวอย่าง 2 รถยนต์ราคา 250,000บาท ขายไปในราคา 155,000 บาท จงหาว่าขายรถยนต์ขาดทุนกี่ %

ต้นทุน : ราคาของรถยนต์ที่ซื้อมาในตอนแรก 250,000 บาท

ราคาขาย : 155,000 บาท

** เนื่องจากข้อนี้โจทย์ให้ราคาทุน และ ราคาขายมา ทำให้เราทราบว่า การขายรถยนต์นี้ขายขาดทุนไป

250,000 – 155,000 = 95,000 บาท

สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ขาดทุนไปกี่ %

นำข้อมูลที่ได้ใส่ลงในตารางดังนี้

PS5_1

จับคู่คูณไขว้ เนื่องจากข้อนี้โจทย์ต้องการหาว่าขาดทุนกี่ % ดังนั้นการคูณไขว้จะเป็นการคูณระหว่าง “ต้นทุน” กับ “ขาดทุน” ดังนี้

PS5_6

จะได้ว่า

PS6_1

เมื่อ Y แทน % ที่ขาดทุน

ตอบ ขายรถยนต์ขาดทุน 38%

————————————————————————————————————————————————

 

ตัวอย่างที่ 3 สมหญิงขายคอมพิวเตอร์ต่อให้สมชายในราคา 25,000 บาท หากสมหญิงซื้อคอมพิวเตอร์มาในราคา 20,000 บาท สมหญิงขายคอมพิวเตอร์ได้กำไรกี่ %

ต้นทุน : ราคาคอมพิวเตอร์ที่สมหญิงซื้อมาในตอนแรก  20,000 บาท

ราคาขาย : 25,000  บาท (ราคาที่สมหญิงขายคอมพิวเตอร์ให้สมชาย)

** เนื่องจากข้อนี้โจทย์ให้ราคาทุน และ ราคาขายมา ทำให้เราทราบว่า การขายรถยนต์นี้ได้กำไร 25,000 – 20,000 = 5,000 บาท

สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ได้กำไรกี่ %

 

นำข้อมูลที่ได้ใส่ลงในตารางดังนี้

PS7_1

จับคู่คูณไขว้ เนื่องจากข้อนี้โจทย์ต้องการหาว่าได้กำไรกี่ % ดังนั้นการคูณไขว้จะเป็นการคูณระหว่าง “ต้นทุน” กับ “กำไร” ดังนี้

PS8_1

จะได้ว่า

PS9_1

 

เมื่อ Y แทน % ที่ได้กำไร

ตอบ ขายรถยนต์ขาดทุน 25%

————————————————————————————————————————————————

 ขายกระเป๋าขาดทุน 27% หากขายกระเป๋าในราคา 2750 บาทจงหาว่ากระเป๋ามีราคาต้นทุนเท่าใด

ขาดทุน : 27%

ราคาขาย : 2,750  บาท

สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ราคาทุน

นำข้อมูลที่ได้ใส่ลงในตารางดังนี้

PS10_1

จับคู่คูณไขว้ เนื่องจากข้อนี้โจทย์ต้องทราบราคาทุน ดังนั้นการคูณไขว้จะเป็นการคูณระหว่าง “ต้นทุน” กับ “ราคาซื้อ/ขาย” ดังนี้

PS11_1

จะได้ว่า

PS12_1

เมื่อ X แทน ราคาต้นทุนของกระเป๋า

ตอบ ดังนั้นกระเป๋ามีต้นทุนราคา 3767.12 บาท

————————————————————————————————————————————————

พบกับ โจทย์ปัญหาไม่ยากอย่างที่คิด ตอน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำไร ขาดทุน ตอนที่ 3 ดอกเบี้ยธนาคาร เร็วๆนี้ค่ะ

134,167 total views, 3 views today

Share Button