indobokep borneowebhosting video bokep indonesia videongentot bokeper entotin videomesum bokepindonesia informasiku videopornoindonesia bigohot

รูปแบบความสัมพันธ์ประเภทรูปภาพ

รูปแบบความสัมพันธ์ประเภทรูปภาพ

 

รูปแบบความสัมพันธ์ คือ การแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เรามองเห็น อย่างมีเงื่อนไข ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของการทำซ้ำ, การเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงด้วยจำนวนหรืออัตราส่วนที่เท่ากันจนสามารถนำมากำหนดเป็นกฎเกณฑ์ได้

ในที่นี้คุณครูออนไลน์จะเริ่มต้นจาก “รูปแบบความสัมพันธ์ประเภทรูปภาพ” เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในความสัมพันธ์แบบที่ซับซ้อนมากขึ้น

 

ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบรูปภาพ

ตัวอย่างที่ 1

pattern1

จากตัวอย่างเมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะพบว่าเป็นความสัมพันธ์ของ “แกะขาว” และ “แกะดำ” ยืนสลับกันไป เมื่อเราเห็นความสัมพันธ์ดังกล่าวก็จะสามารถรู้ได้ว่าประเภทของแกะที่ต้องเติมลงในช่องว่าคือ “แกะขาว” “แกะดำ” และ “แกะขาว” ดังรูป

aaa

————————————————————————————————————————————–

ตัวอย่างที่ 2

aaa

จากตัวอย่างเมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะพบว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง “ลูกบาส” และ “ลูกบอล” วางสลับกันไปในรูปแบบ

ลูกบาส ลูกบาส ลูกบอล ลูกบอล สลับกันไปทีละสองลูก เพื่อพิจารณาได้ดังนี้เราจะสามารถทราบได้ว่าตรงบริเวณที่เว้นว่างไว้คือส่วนของ “ลูกบาส” “ลูกบอล” และ “ลูกบอล” ดังรูป

aaa

————————————————————————————————————————————–

ตัวอย่างที่ 3

2016-01-31 14_48_17-PowerPoint Slide Show - [Presentation1]

ตัวอย่างที่ 3 เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิตโดยมีความสัมพันธ์อยู่ 2 ความสัมพันธ์ได้แก่

1. ความสัมพันธ์ของรูปทรง

2. ความสัมพันธ์ของสี

โจทย์ลักษณะนี้เด็กๆต้องทำการหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยแยกออกเป็นสองขั้นตอนได้แก่ คือการหาความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิตก่อน ดังนี้

หลักในการหาความสัมพันธ์ให้น้องๆหาให้เจอว่า รูปแบบมีการซ้ำกันตรงส่วนใหนโดยยังไม่ต้องสนใจสี จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิตคือ

PT2

หรือสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้

pt3

ดังนั้นทรงเรขาคณิตสองรูปสุดท้ายที่ต้องเติมต่อไปจะเป็นรูป

2016-01-31 15_13_03-Presentation1 - Microsoft PowerPoint

ทีนี้เรามาพิจารณาในส่วนของสีกันบ้าง ความสัมพันธ์ในรูปตัวอย่างมีการเรียงลำดับสีดังนี้

สีส้ม   สีฟ้า   สีแดง   สีส้ม   สีฟ้า   สีแดง …….

ดังนั้นรูปทรงเรขาคณิตสองรูปสุดท้ายจะมีสีคือ สีส้ม   สีฟ้า

สรุปคำตอบในข้อนี้คือ

PT4

————————————————————————————————————————————–

แบบฝึกหัด

 

1.

PT6

2.

PT7

3.

PT8

4.

PT9

5.

PT10

6.

PT11

9,140 total views, 1 views today

Share Button